Du er her:

Verktøylinje

Hvem står bak SWIS™?

The School-Wide Information System (SWIS™) ble utviklet ved University of Oregon i 1993 av Seth May, William Ard III, Anne W. Todd, Robert H. Horner, George Sugai, Aaron Glasgow, og Jeffrey R. Sprague i samarbeid med skoleledere.
Bakgrunnen for SWIS™ har vært skolens behov for å innhente og fremstille informasjon om negative hendelser i skolemiljøet på en mer systematisk og oversiktelig måte. Dette skal gi grunnlag for beslutning og tilrettelegging av tiltak for å forebygge og avhjelpe problematferd i læringsmiljøet.

SWIS™ i Norge.

SWIS™ er prøvet ut og tilpasset norsk skole fra 2003 i et samarbeid mellom Universitetet i Oregon, USA og NUBU ved Universitetet i Oslo. Den norske databasen ble etablert i 2007 og drives av NUBU

Følgende personer er ansvarlige for SWIS™ i Norge:
Frode Heiestad og Ingrid Madslien  har et overordnet ansvar for bruk og administrasjon av SWIS™, opplæring av SWIS™-veiledere og brukerstøtte. Ingrid Madslien har også ansvar for administrasjon av kontrakter, passordtilganger, SWIS™ hjemmeside, for å koordinere opplæring av SWIS™-veiledere samt å tilrettelegge materiell for SWIS™ veiledere og skolens SWIS™ ansvarlige.
Program og datateknisk ansvarlig: Tangelo IT ved Øivind Hoff har ansvar for teknisk tilrettelegging og drifting av SWIS™ programvare og SWIS™ hjemmeside.

Sist oppdatert: Ingrid Madslien - 06.02.2023

Tips en venn

captcha (n/a)

Søk

Ansvarlig redaktør: Administrerende direktør Kristine Amlund Hagen Nettredaktør/administrator Ingrid Madslien NUBU -  Essendropsgt. 3, 5. etasje 0368 Oslo - Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo - Tlf.: 23 20 58 00 Personvern og informasjonskapsler

CorePublish publiseringsløsning