Du er her:

Verktøylinje

Hvorfor bruke SWIS™?

Etter opplæringslovens § 9a-4 plikter skolen å drive systemrettet arbeid for å oppfylle elevens rettigheter til et trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø.

SWIS™ gjør det mulig på bakgrunn av en systematisert dokumentasjon å beslutte tiltak for å bedre skolens læringsmiljø. Slike beslutninger er basert på informasjon fra de ansattes observasjoner av negative hendelser i skolemiljøet som er lagt inn på skolens område i SWIS™ databasen. Skolens SWIS™ data gir oversiktlige rapporter om frekvens av problematferd, hvor problemer oppstår, typer av problemer, hvem som er involvert i hendelsene og hvem som rapporter disse. Både basisrapporter og mer avanserte rapporter kan til en hver tid hentes ut etter at informasjon er lagt inn i databasen. Det gjør at skolens ansatte i tillegg til å beslutte tiltak for å forebygge og avhjelpe problematferd og negativ utvikling av læringsmiljøet, kan overvåke effekten av tiltakene som igangsettes. 

Sist oppdatert: Ingrid Madslien - 05.02.2023

Tips en venn

captcha (n/a)

Søk

Ansvarlig redaktør: Administrerende direktør Kristine Amlund Hagen Nettredaktør/administrator Ingrid Madslien NUBU -  Essendropsgt. 3, 5. etasje 0368 Oslo - Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo - Tlf.: 23 20 58 00 Personvern og informasjonskapsler

CorePublish publiseringsløsning