Du er her:

Verktøylinje

Hvordan kan skoleeier og den enkelte skole få tilgang til SWIS™?

Det er skoleeier som er å anse som behandlingsansvarlig for SWIS™, mens det er den enkelte skole som utøver behandlingsansvaret i det daglig

Skoler får tilgang til SWIS™ gjennom opplæring av en godkjent SWIS™-veileder som har gjennomgått kurs i regi av NUBU. SWIS™-veilederens oppgave er å gi den enkelte skole stedlig opplæring og veiledning, samt kvalitetssikre bruken av SWIS™.

Det er kun skoler som implementerer den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling), som får tilgang til SWIS™ i norsk skole. Deltakelse i PALS forutsetter at en kommune ved skoleeier har inngått en intensjonsavtale med NUBU om implementering av PALS. Hver skole blir gitt opplæring, veiledning og oppfølging gjennom minst tre år av en ekstern kvalifisert PALS-veileder. Opplæringen blir hovedsakelig gitt lokalt på den enkelte skole, mens veiledning og oppfølging foregår i nettverksgrupper med flere skolers PALS-team. Nærmere informasjon om PALS finnes på www.nubu.no eller fås ved henvendelse til NUBU 

Disse kriteriene må oppfylles før en skole kan få tilgang til SWIS™:

  1. Skoleeier må gi sin godkjennelse for at skolen kan ta i bruk SWIS™, og en SWIS™- veileder kvalitetssikrer skolens prosedyrer for innhenting og bruk av SWIS™-data.
  2. Ett av skolens prioriterte mål er å forebygge og håndtere problematferd.
  3. Skolens ledelse gir støtte til nødvendig ressursbruk for å implementere og bruke SWIS™.
  4. Skolens implementeringsteam (PALS-team) vil gjennomgå og vurdere hendelsesrapportene minst en gang i måneden.
  5. Skolen har enhetlige prosedyrer for hendelsesrapportering som inkluderer definisjon av problematferd og et forutsigbart konsekvenssystem.
  6. Tre av skolens ansatte får opplæring som skolens SWIS-ansvarlige.
  7. Skolen samtykker i å motta opplæring og løpende veiledning i bruken av SWIS™­-data.
  8. Elever og foresatte skal motta grundig informasjon om SWIS™ og bruken av systemet, samt informasjon om deres rett til innsyn i de registrerte opplysninger.
Sist oppdatert: Ingrid Madslien - 05.02.2023

Tips en venn

captcha (n/a)

Søk

Ansvarlig redaktør: Administrerende direktør Kristine Amlund Hagen Nettredaktør/administrator Ingrid Madslien NUBU -  Essendropsgt. 3, 5. etasje 0368 Oslo - Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo - Tlf.: 23 20 58 00 Personvern og informasjonskapsler

CorePublish publiseringsløsning