Du er her:

Verktøylinje

Hvordan brukes SWIS™ i skolene?

SWIS™ er et databasert informasjonssystem som muliggjør enkel innhenting, oppsummering og lagring av data fra hendelsesrapporter. Det er utviklet for at skolene skal gjøre kvalifiserte og gode beslutninger om forbedrende tiltak i læringsmiljøet som bidrar til oppfyllelse av kravene og pliktene i opplæringsloven §9a.

Informasjonen fra hendelsesrapportene legges inn på skolens passordbeskyttede område i SWIS™-databasen av de SWIS-ansvarlige på skolen. Deretter presenteres rapportene for skolens ledelse (PALS-team) som sammen med annen relevant informasjon, danner grunnlag for problemløsning, beslutning og oppfølging av tiltak på individ-, gruppe eller skoleomfattende nivå.

Sammendrag av rapporter på gruppe/skolenivå presenteres også månedlig for skolens personale som generell informasjon om tilstanden på skolen når det gjelder omfang av registrert problematferd og som grunnlag for beslutninger og oppfølging av tiltak.

Fakta om SWIS™

 • Enkel informasjonsoversikt
 • Lett navigasjon
 • Datainnleggelse kun av elever som er involvert i problematferd
 • Enkel datainnleggelse
 • Oversiktlig hendelsesrapportering
 • All innlagt informasjon er tilgjengelig for bruk
 • Oversiktlige dataoppsummeringer/rapporter i grafiske fremstillinger og tabeller
 • Alternative dataoppsummeringer for spesifikke tidsperioder
 • Dataoppsummeringer for å besvare spesifikke spørsmål
 • Enkel nøyaktighetssjekk for datainnlegging
 • Flere sikkerhetsnivåer og personvernbeskyttelse 
Sist oppdatert: Ingrid Madslien - 05.02.2023

Tips en venn

captcha (n/a)

Søk

Ansvarlig redaktør: Administrerende direktør Kristine Amlund Hagen Nettredaktør/administrator Ingrid Madslien NUBU -  Essendropsgt. 3, 5. etasje 0368 Oslo - Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo - Tlf.: 23 20 58 00 Personvern og informasjonskapsler

CorePublish publiseringsløsning