Du er her:

Verktøylinje

Hva er SWIS™?

SWIS™ er et internettbasert skoleomfattende informasjonssystem som benyttes av den enkelte skoleeier/skole for bedre å kunne oppfylle sine plikter til å utvikle et godt psykososialt læringsmiljø etter opplæringslovens §§§9A-1, 9A-3, 9A-4. Den enkelte skole skal legge til rette for gode psykososiale betingelser for elevene. Skolene må innfri bestemte krav for å få opplæring og tilgang til sitt passordbeskyttede område i SWIS-databasen.

Systemet er opprinnelig utviklet ved Universitetet i Oregon, prøvet ut og tilpasset  norsk grunnskole siden 2003 av NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (før Atferdssenteret) gjennom den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).

SWIS består av tre elementer:

1. Informasjonsinnhenting

2. Internettbasert programvare for dataregistrering og informasjonssammendrag

3. Bruk av informasjon for beslutningstaking

Informasjonsinnhenting

Skolens ansatte innhenter løpende informasjon om negative hendelser på alle skolens områder. Informasjonen blir registrert i hendelsesrapporter som inneholder informasjon om bl.a. arten av problematferd, hvem som er involvert, hvor og når det skjer, mulig motiv for atferden og hvilke konsekvenser som blir gitt.

Internettbasert programvare for dataregistrering og informasjonssammendrag

Den enkelte skole tildeles et eget passordbeskyttet område i SWIS™ databaseserver plassert på NUBU. Informasjonen fra hendelsesrapportene blir lagt inn skolens passordbeskyttede område i SWIS databasen av de tre SWIS-ansvarlige på skolen som har fått egen opplæring av en ekstern SWIS-veileder. Hendelsesrapportene blir deretter makulert.

Elevens navn erstattes av et identitetsnummer. Listen som knytter identitetsnummeret til den enkelte elevs navn, oppbevares på et sikkert sted på skolen. Ingen andre enn de SWIS-ansvarlige og rektor har adgang til denne listen. Informasjon knyttete til enkelt elever er bare tilgjengelig så lenge eleven er innmeldt på skolen. Identitetsnummeret slettes når eleven slutter på skolen.

Informasjonen som legges inn i SWIS™, følger regler for beskyttelse av personidentifiserbare data gitt av Datatilsynet. NUBU er faglig og driftsmessig ansvarlig for kvalitetssikringen i henhold til Personopplysningsloven av 15. juni 2018 og EU’s personvernforordning 2016/679 (GDPR) artikkel 28 nr. 1-3 krav om personidentifiserbare data.

Bruk av informasjon for beslutningstaking

SWIS gir et nøyaktig og praktisk sammendrag av informasjonen som er innhentet. Oversikten i form av ulike rapporter med grafisk fremstilling på individ-, gruppe- eller skolenivå gjør det mulig for skolens ledelse å få oversikt over antall hendelsesrapporter per måned, hvilke type atferd som er rapportert, hvor det skjedde, når det skjedde og hvilke elever som var involvert. Det gir igjen skolen et godt informasjons- og datagrunnlag til å beslutte og utforme støttetiltak for enkeltelever, grupper av elever, hele skolemiljøet og/eller i tilknytning til spesielle problemområder. Systemet har også det formål å følge opp om tiltakene som settes i verk, har den ønskede effekt.

Tiltak som omfatter enkeltelever, etableres alltid i samsvar med skolens regler og plikter i henhold til opplæringsloven og i nært samarbeid med foreldre/foresatte. Foresatte og elever har innsyn i det som registreres om den enkelte elev jfr. personsopplysningslovens bestemmelser. 

Informasjon om hvordan SWIS™ kan tas i bruk finnes på siden Hvordan kan en skole bli bruker av SWIS™? eller gis av NUBU ved å kontakte Ingrid Madslien eller Frode Heiestad

Sist oppdatert: Ingrid Madslien - 05.02.2023

Tips en venn

captcha (n/a)

Søk

Ansvarlig redaktør: Administrerende direktør Kristine Amlund Hagen Nettredaktør/administrator Ingrid Madslien NUBU -  Essendropsgt. 3, 5. etasje 0368 Oslo - Postboks 7053 Majorstuen, 0306 Oslo - Tlf.: 23 20 58 00 Personvern og informasjonskapsler

CorePublish publiseringsløsning